Build a Website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 35

Mô Tả Dự Án

Hi, I'm after a website for my building inspector company.

the site must be modern and have the following features

- online booking portal

- online payment merchant

the booking portal needs to link up to a web software called formtize

your pirce should include the cost of buying domains .com and .au also the cost of setting up the payment merchant and booking portal.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online