Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 40 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $8 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

Set up a Shopify Store:

- Set Up a Theme

- Create slider Images (Motivational messages or videos)

- Pages About us, Contact us (At the beginning we will have a Blog, were we pretend different People from our community colaborate with articles)

- Connection to media channel.

- Connection with Google Analytics

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online