Đã hoàn thành

Build a Website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi fennel với giá $200 USD trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I need a website designer familiar with Magento. The basic layout is already there. I need someone to make the website look more professional and function the way I need it to. Somethings I would need done are: add a side bar, make website a fullwidth page, set automated emails to be sent out when a purchase is made, add menus.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online