Build a Website

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 30

Mô Tả Dự Án

I need a website designer familiar with Magento. The basic layout is already there. I need someone to make the website look more professional and function the way I need it to. Somethings I would need done are: add a side bar, make website a fullwidth page, set automated emails to be sent out when a purchase is made, add menus.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online