Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 47 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $3744 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 AUD
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

Current portal (invite access only) is limited and all changes must be completed by IT personal. We want to update portal to be user friendly and self managed, and add newer features. Please send email with your details and previous work so we can provide you with our full brief.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online