Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 132 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £4451 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£3000 - £5000 GBP
Tổng đặt giá
132
Mô tả dự án

I have hired many freelancers in the past for small projects but this is a big project. I need a website similar to [url removed, login to view] to be created from scratch, I need a trustworthy and honest freelancer so before hiring i will test your skills please do not apply if you are not willing. You will need to code and program the whole site and design using css. The website should be fully functional and bonus amount will be given if i am impressed!! Please serious and professional people only no time wasters.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online