Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã được trao cho ChiZ0725 với giá $444 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
146
Mô tả dự án

i need to create a very good website,which allows people to create accounts,share content,make friends and advertise their stuffs,register and so on,its a very big website i need

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online