Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 35 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹29702 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

IRPAS is an insurance project owned by [url removed, login to view] contains all insurance like Motor,Health,Travel,Marine etc.

IRPAS is using Blaze service for validation part like vehicle details,price details,models details etc.

It also uses IFoundary Services for Premium Validations.

It also uses Savion services for Underwritter and other user privileges approval.

The application is devloped on Pure [url removed, login to view] MVC along with rich Telerik UI.

SQL Is used for storage purpose.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online