Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 109 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $173 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
109
Mô tả dự án

i have bought a theem on word press i need to but The content and do the whole site and change what ever need to be changed in the theme with in the next 18 hours , modefy what ever required ,payment after delivery

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online