Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 104 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $4020 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
104
Mô tả dự án

Similar to this site: [url removed, login to view] My features include: 720 degree panorama, positioning, music, VR, description, sharing, praise, comment. User business background, the user to upload pictures, such as a hotel, you need to be able to book a room on the site, to pay.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online