Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 120 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €228 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
120
Mô tả dự án

I have a website for my non governmental youth development cricket club. I need to rebuild it to make it attractive and appealing. [url removed, login to view]

Offers are welcome.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online