Build a Website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹1500 - ₹12500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 34

Mô Tả Dự Án

Am looking for a website design with about 12-15 pages for my company. We operate in Electronics and technology areas, so the design should be apt for that. I want the website to have some smart design and open for building more pages in the future. I can assist with the concept, content and few images, though I would like you to work on the images and design creatively.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online