Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹7873 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

Am looking for a website design with about 12-15 pages for my company. We operate in Electronics and technology areas, so the design should be apt for that. I want the website to have some smart design and open for building more pages in the future. I can assist with the concept, content and few images, though I would like you to work on the images and design creatively.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online