Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹3457 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I want to re-design website [url removed, login to view] with help of [url removed, login to view], in the way of getting more click on Advertisement. means advertisement should be place at right place.

content should be more SEO based.

you need to re-design with dummy data, later I will make it dynamic.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online