Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 78 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $159 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
78
Mô tả dự án

I have a URL purchased, and some stuff loaded into a wordpress site, but am looking for someone to finish building it out (it's a free wordpress site with domain purchased, but not self hosted).

I am working on structure, but would like someone to build pages and functionality into the wordpress site based on my instructions so it's functioning to the point that I simply go in a post the blog posts.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online