Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 66 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $411 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
66
Mô tả dự án

Bids from $250-400

I am looking for a website with a database with a backend that can be fully customisable to add pages. The site is for an English teacher offering their services based on their old website: http://www.asiagiftedchild.com. Site must be more professional and mobile freindly with a section so people can log on and see resources. Please give examples of your work.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online