Build a Website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 67

Mô Tả Dự Án

Bids from $250-400

I am looking for a website with a database with a backend that can be fully customisable to add pages. The site is for an English teacher offering their services based on their old website: http://www.asiagiftedchild.com. Site must be more professional and mobile freindly with a section so people can log on and see resources. Please give examples of your work.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online