Đã đóng

Build A Website

Dự án này đã nhận được 65 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $19126 HKD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$12000 - $24000 HKD
Tổng đặt giá
65
Mô tả dự án

To build a website that is full of beautiful images but not using any flash.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online