Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 188 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1268 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
188
Mô tả dự án

I'm looking for someone who can help me build my website from scratch.

My website is going to be a listing website where stores/shops can list their products. It is not an E-commerce website, so there will be no payments made.

Basically, the website will have 2 different section.

section 1 is for customers.

after they sign up, they can send messages to their chosen shops. They can also make mood boards (like pinterest) to save their favourite shops according to their needs.

section 2 is for shops.

after they sign up, they will have to put in their detailed business information, upload photos, upload a price list, update their cover photos. but, they are not going to be directly live on the website. My team will have to confirm their information and photos then, it will be up on the website.

There will be different categories and sub categories.

Website Inspiration:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online