Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 152 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €182 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
152
Mô tả dự án

it will be about a static website, i delever the tekst and pictures, all you need to do is to make a nice lay out ( website / html)

is about 15 pages. and the logo you need to change a little

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online