Còn mở

Build a Website

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €222 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

I need a template generator that puts together a word text based on the chosen options. same like [url removed, login to view]+founders+term+[url removed, login to view]

It is mainly an if-then-else function. I would like to be able to chose myself, whether the next field is:

1.t o enter a name

2. to chose yes/no

3. or chose from a dropdown.

Mainly there are this three fields.

I want to have an easy CMS where i can add new fields.

At the end, a word document will be created based on the chosen options. The different texts for the options i will set myself in the CMS.

I would prefer to have it built in html5 but also happy for other codings.

Happy Bidding

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online