Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 93 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $543 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
93
Mô tả dự án

Im starting a business creating and selling custom headstones! i have very limited skills in web design nut enough to do the basics in which I've created the basic layout for my website using Wordpress what i would need you to do is create my logo (i have pics) and create the portion of the website where customers can customize their own headstone! similar to the site [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online