Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 129 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $513 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 SGD
Tổng đặt giá
129
Mô tả dự án

I would like to do up an awesome dance website that is easy for our teachers and staff to upload videos and attractive for easy sharing

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online