Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 93 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $507 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 SGD
Tổng đặt giá
93
Mô tả dự án

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

i want to create a similar website like the above link. Using the theme from themeforest.net. Budget : $200 to $500

Domain name

web hosting vodien

Allow multiple amendment.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online