Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 54 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $99 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

Hi,

Please find the attached image for the website layout. When you develop the website you need to pay attention to following impotent points.

Instructions

1) You can replace any image in the layout including logo and social media icons.

2) You have to use Bootstrap front-end framework and jQuery.

3) Web site should be mobile responsive.

4) You can use dummy text (lorem ipsum).

5) Once you develop the front-end you have to link it with the wordpress back-end.

6) You should be able to load 6 Posts from wordpress back-end including photos and text.

7) Once you click on the More About This button visitor should redirect to the relevant post.

8) You can use any wordpress plugin but you have to develop the theme.

9) You can use any suitable font for development.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online