Đã đóng

Build a Website 114

Dự án này đã nhận được 51 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $171 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$100 - $200 AUD
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

Hi I need someone to complete my lms website need changes asap

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online