Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã được trao cho santopoulose với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

Hello everyone! I created my first website and blog by myself - but now I'm not happy with my hosting plan and will have to do many modification in order to change - such as backup and re-open a new account - I will need help and hopefully constant support .. thank you

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online