Còn mở

Build a Website

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là R3881 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R1750 - R5250 ZAR
Tổng đặt giá
78
Mô tả dự án

I need a new website. I already have a design, I just need you to build a website for my small business.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online