Còn mở

Build a Website

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $690 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
119
Mô tả dự án

Hi,

I need someone who can develope a responsive classifieds ads website with payment systems integrated bank cards and sms. Website should be able to filter ads by keywords. Here is few samples of what kind of website i need [url removed, login to view] or [url removed, login to view] .

Website design is already created and it`s ready for use in website.

What is your price for this kind of website developing(see sample`s)?

Thank you!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online