Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 103 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2403 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
103
Mô tả dự án

Hi Everyone,

So I made a mistake and now my agency is holding my wp files hostage. I need a new web-site built for me. We are a small company and need some outside help. We deal in Pest Control. Some of the sites I like are [url removed, login to view] & [url removed, login to view] & [url removed, login to view] I would be nice to have features where our clients can log in and confirm the appointment and make notes in the system. Trust is the number one thing I'm looking for with this job. We are located at pestmanagementinc.com. How much would it cost to copy it? Looking for a couple of options here. Let me know what you think and I hope to hear from you soon.

Ben

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online