Đã đóng

Build a Website -- 2

Dự án này đã nhận được 73 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1215 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
73
Mô tả dự án

We need a mean stack developer asap , who is able to prove on a video chat that they are the actual programmer who can answer questions about mongo DB node Js and more. WE WILL NOT SPEAK WITH PROJECT MANAGERS, SALES STAFF TEAM MEMBERS, ASSISTANTS, OR DIRECTORS OF TEAMS AT ALL. You need to be an individual programmer who can verify on a video chat that you and only you will be working on our project. The position is full time and the project is long term

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online