Còn mở

Build a Website

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $676 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
77
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build it.

Website to have categorical devisions. "[url removed, login to view]" Place to connect contractors and clients like Uber. To have a matching application.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Xem nhiều hơn:

I need someone to build me a website just like this:, I need a new website. I need you to design and build a Crypto Currency exchange website. something like btc-e.com a simplified , We would like to develop a website designed like https://www.tommeetippee.us/, https://www.freelancer.com/projects/Graphic-Design/Build-new-business-Website/#placebidhp, Looking for an experienced web designer to design & build me a website for my business. Must have excellent communication skills, https://www.freelancer.com/projects/Graphic-Design/Build-Wordpress-WebSite-11561470/, i want to make website just like practo, https www freelancer com mobile app deep link php url https www freelancer com projects graphic design build website 10822449 ut, https www freelancer com mobile app deep link php url https www freelancer com projects graphic design build website 10801210 ut, build a website just like upwork, go to https www freelancer com projects graphic design build website 7804889, twant to buy an existing bidding website like freelancer existing only please read before bidding or you will be ignored, twant to buy an existing bidding website (like freelancer) existing only! please read before bidding or you will be ignored, create a signup form exactly like the example connect mailchimp to newsletter form, create a signup form exactly like the example + connect mailchimp to newsletter form, drupal easy website build, alibaba website build, handicapping website build service design, joomla commerce website build, full website build, copy exitsing website build site, drag drop website build bracelet, teacher rating website build, bid website build, common questions freelance website build

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online