Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã được trao cho clayink với giá ₫3444444 VND.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₫700000 - ₫5500000 VND
Tổng đặt giá
53
Mô tả dự án

This is my current website:

[url removed, login to view]

I want to build a new website using wordpress theme, with same menu and sub menu like my current website.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online