Còn mở

Build a Website

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $195 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
94
Mô tả dự án

Hi,

I would need a website related to beauty industry!

Thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Xem nhiều hơn:

Hi! I am looking for a logo design for my website. It will be: TourBooking.com.au I need the web address in the logo as above., i need to build a website, i need to build a new website for a function centre some sample website address will be provided, i need a website for a beauty salon, i need a website coder to build a social media website, i need a professional website build for my business i offer outsourcing solutions for foreigners, i need a new website i need you to design and build a landing page want a simple landing page with a, i need a new website i need you to design and build a landing page want a simple landing page with a image of a complete facenec, i need a new website i need you to design and build a landing page want a simple landing page with a image of a complete face(ne, i need a fully responsive business website build in wordpress with amazing theme features it must be creative and best in design, build a wordpress website for acne treatment include the video i provide within the, build a wordpress website for acne treatment include the video i provide within the design, build a wordpress website for acne treatment & include the video i provide within the, build a wordpress website for acne treatment & include the video i provide within the design, build a website for beauty, drupal easy website build, alibaba website build, handicapping website build service design, joomla commerce website build, full website build, copy exitsing website build site, drag drop website build bracelet, teacher rating website build, bid website build, common questions freelance website build

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online