Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 42 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €102 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

I am looking to have a clothing store website built. I already have a sight for the store, but would like a more appropriate theme in WordPress. THE SITE MUST BE ABLE TO BE INTEGRATED WITH SHOPIFY. The budget is under $20 and the timeline will be 72 hours. Will pay upon completion. This is an easy task. The task and budget is to include converting from the current site and syncing to the new site with GoDaddy. No exceptions! Please do not quote if over the budget stated.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online