Còn mở

Build a Website

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹28534 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

We have a port service solutions company operation mainly in India & also [url removed, login to view] need to Migrate to a new Web Portal from existing [url removed, login to view] in addition need the company profile build up which can be downloaded from the website for [url removed, login to view] work involves creativity innovative thinking to attract more customers & brand makeover .The scope is to build the website with all available [url removed, login to view] person should be based out of Mumbai as there may be multiple personal interactions required.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online