Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã được trao cho jeevansharmavise với giá ₹7777 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Site with the Avada theme here - [url removed, login to view] We will deliver 5 templates.

1. a blog-style template. In this style ([url removed, login to view])

2. a form page. ([url removed, login to view])

3. a thank you page. ([url removed, login to view])

4. a home page. ([url removed, login to view])

5. a lead gen page ([url removed, login to view])

We will use Avada theme and Gravity Form to implement above designs

we still be able to have the editing functionality in the theme's WYSIWYG

Note: above templates are not final one and just for reference how page will look with nice font and layout. Final designs will be given after selection.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online