Đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 52 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $172 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

This is a "DO NOW" job.

Fastest to respond with RELEVANT bid will get it. simple.

-------------------------------

Create the following designed HTML pages/forms:

1) the form from here: 5.100.255.185 -> and i need an WORKING (inclu. the functionality) HTML page that looks like Artobard1 [url removed, login to view]

instead of the 7 links on top - just one link - back to the homepage (i can edit that later)

2) the form from here: http://5.100.255.185/upload_video -> to look like Artboard 1 copy [url removed, login to view]

instead of the 7 links on top - just one link - back to the homepage (i can edit that later)

3) the form/API from this page: [url removed, login to view]

and put the form (Working) with the new birds design.

see principal design in [url removed, login to view]

All assets are attached.

use this font: [url removed, login to view]

pages should have full functionality, tested on my server, and look OK on mobile

these pages will be accessed from [url removed, login to view] as subdomains or direct address - so the top should look the same

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online