Đã đóng

Build a Website

Dự án này vừa được trao cho parmarnaharsingh với giá ₹1300 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

i want a website for computer labs management system. that use for manage the labs and their PC's record. i can be add new lab. i can be update existing lab and PC's. i can delete the lab or the PC's from specific lab. also provide the lab time table and can be gave the inchargeship to any faculty mamber. also send or recieve queries about problem in labs.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online