Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã được trao cho gamdurbhullar với giá €200 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
87
Mô tả dự án

I need a website and a webshop. I need this for my hat shop. It needs to be in my brand style and colors. it is important that it's seo friendly and the html is done right. I already have a program called 'jimbo' but I can't work with it. so if you can, let me know

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online