Còn mở

Build a Website

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €459 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
196
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build my personal website. It should look very professional with an easy presentation of myself, what I have done in my life, a sort of cv presented in a different way. Also, it need to have a side page in which my projects will be presented, in order to underline my skills and my goals. It has to look very professional, simple, easy to access but very well built and cool, something that would let people understand that if I make a website about myself and my project and it is very well done, it means also in life and at work, I make things very well done.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online