Còn mở

Build a Website 2

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹7353 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

Hello Freelancer

I need a developer who is familiar with the HTML and Jquery (Only expert).

I have some task for you as i have a HTML and Jquery website which requires some task to implement so please apply only if you can start on it right away and complete it with in 4 working days and my budget for this is maximum $80 (5000 INR).

If you are not okay with the budget and timeline please do not waste the time otherwise i will report you to freelancer immediately.

Thanks.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online