Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã được trao cho garima1181 với giá ₹5000 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
63
Mô tả dự án

We are looking for experienced professionals in website building. We have our domain and web hosting set up. We need a simple website as per our [url removed, login to view] website should look similar to [url removed, login to view] . We need from A-Z in building website from logo to website design and content.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online