Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 89 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €531 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
89
Mô tả dự án

Hi,

we are looking for a Webdesigner/Frontend developer, who can help us with the design and the HTML/CSS code for our project. We are working on a competitive esport Matchmaking Plattform which is webbased. Here are some examples of comparable projects:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

We are looking for someone to make a comparable design and to code it together with our backend developers.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online