Còn mở

Build a Website

Dự án này sẽ kết thúc trong 5 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $19 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
67
Mô tả dự án

I have started building a website for my business that requires some additional work and software integration as well. It will be used to pull credit reports for US Consumers and run a credit analysis through an algorithm and provide recommendations to improve their scores. Would like someone that can update my site as well as has some ability to build out a basic credit algorithm.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online