Đã đóng

Build a Website

Dự án này đã nhận được 38 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $494 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

I'm hiring a HTML, CSS, JavaScript engineer to help build out the marketing site for upwork.com. You will be working with a team of 6-7 engineers, product managers and designers to build amazing features for our users.

We're taking advantage of the latest technologies like AWS, Docker, microservices, Symfony and Angular to help build apps that millions of users use everyday.

Ideal candidate should:

- 7+ years of HTML, you need to know semantic html, html5, optimizing for SEO

- 5+ years of CSS, you need to know CSS3, animation with CSS only, responsive CSS / media query

- 3+ year of JavaScript

- 1+ year of Angular 1/2 (If not, then 2+ years of Backbone or similar JS framework, but NOT jQuery)

- know Webpack/Gulp/NodeJs

- have good English

- have some experience in PHP/Symfony/Laravel

- have experience in work in Agile teams, 40hrs/week

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online