Còn mở

Build a Website

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $491 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
80
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business.

We would like something like www.hereinternational.com.au. The website has to be simply and clean and also include all the information we would like to post online. It has be easy for non-technical people to manage.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online