Còn mở

Build a Website

Dự án này sẽ kết thúc trong 5 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹21951 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

i have done develope Cms website . my project in you can add menu and page and remove from admin panel

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online