Còn mở

Build a Website

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là £522 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
89
Mô tả dự án

I need a shopify store building as quickly as possible. i have the accound, the supplier has a website with all products listed. is there any way to import them shop template with all information

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online