Còn mở

Build a Website

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ¥4583 CNY.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
¥2000 - ¥6000 CNY
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

Hi

I am expert web developer with 10+ experience.

I am full-stack developer.

My skill is Ruby on rails, Django, Python, Wordpress, php, Html5, javascript, css3 and so on.

My specialty is to provide the best quality and complete your tasks in the shortest time possible.

If you hire me, I will do my best.

Bye.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online