Đã đóng

Build a Website - 20/03/2017 23:27 EDT

Dự án này đã nhận được 74 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ¥3986 CNY.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
¥2000 - ¥6000 CNY
Tổng đặt giá
74
Mô tả dự án

build a small website

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online