Đã đóng

Build a Website - 15/02/2017 03:18 EST

Dự án này đã nhận được 79 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $32 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 - $50 USD / hour
Tổng đặt giá
79
Mô tả dự án

I'm looking for an innovative and creative web designer.

He must be a female designer , looking from America , Canada , Australia.

Knowledge skills: Html5 , css3, wordpress , mysql

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online