Build a Website For Ads

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 51

Mô Tả Dự Án

Hello, I would like to build a website like posting ads to sell their things for free as well as some charges for boosted ads website like this ([url removed, login to view] ) and ([url removed, login to view]) but this one is a sample. I want more UI Designs like user chat option

and ads poster have to choose min and max price that they willing to sell but the only max price is shown on views so they can send chat option their amount by using negotiation button on the view post

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online