Đã đóng

Build a Website For Ads

Dự án này đã nhận được 51 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $277 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

Hello, I would like to build a website like posting ads to sell their things for free as well as some charges for boosted ads website like this ([url removed, login to view] ) and ([url removed, login to view]) but this one is a sample. I want more UI Designs like user chat option

and ads poster have to choose min and max price that they willing to sell but the only max price is shown on views so they can send chat option their amount by using negotiation button on the view post

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online